The Skapones

Consett Festival, Consett AFC, Belle View Stadium , Consett

The Skapones. The unashamed 2Tone dancing machine.