The Skapones

Dougie's Tavern, 1 Blackett St, Hebburn NE31 1ST

The Skapones. The unashamed 2Tone dancing machine.